Sprawy większej wagi

Sprawy większej wagi

Marsz Autonomii w Katowicach

Marsz Autonomii w Katowicach

Statut Organiczny Województwa Śląskiego, czyli akt prawny nadający województwu śląskiemu szeroką autonomię uchwalony został przez Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej 15 lipca 1920 roku. Jeszcze przed…
Sprawy większej wagi

Po chrust do lasu?

Po chrust do lasu?

Od jakiegoś czasu w prześmiewczym tonie komentuje się pomysł zrodzony w najgorszym rządzie III RP, by chrustem łatać braki węgla dla indywidualnych nabywców. Początek historii…
Strony