Dym się rozwiał, co dalej?

Pożar w firmie BM Recykling wzbudził ogromne emocje. Gdy opadły na miejscu pojawiła się ekipa TVN, by nagrać program „Uwaga!”, poświęcony pożarowi i skargom składanym na działalność firmy.

Dym się rozwiał, co dalej?

Od tego czasu jakby tematu nie ma. A przecież podczas programu, licznie przybyli na jego nagranie oficjele i widzowie przed kamerami powiedzieli co sądzą o problemie (co nie jest równoznaczne z tym, co o nim wiedzą), red. Ryszard Cebula stwierdził, że śmierdzi (chociaż nie śmierdziało) i emocje opadły, tak jak rozwiał się dym po pożarze.

Mało kto zwrócił uwagę na deklarację prezesa firmy BM Recykling, pana Adama Bisztygi, że w firmie na ukończeniu są prace przygotowawcze mające maksymalnie ograniczyć (czy wręcz zlikwidować) oddziaływanie organoleptyczne prowadzonej przy ul. Marii Konopnickiej działalności.

A przecież to jedyny konkretny efekt tamtego programu. Po majówce zrobiło się ciepło i miło, więc sprawa jakby ucichła.

Jednak my postanowiliśmy sprawdzić, co z ową deklaracją. Prezes Bisztyga powiedział przecież, że w ciągu tygodnia od programu (emisja była 20 kwietnia) złoży wniosek o pozwolenie na budowę hali mającej unieszkodliwić lub uniemożliwić wydostanie się odorów jakie ewentualnie mogą powstawać w jego firmie.

W odpowiedzi, na skierowane przez nas pytanie, czy wywiązał się ze złożonej deklaracji otrzymaliśmy skan, który reprodukujemy. Teraz piłka jest po stronie Urzędu Miasta, który do końca czerwca ma obowiązek wniosek ów rozpatrzeć.

Będziemy czekać na urzędową decyzję, w międzyczasie zaś sprawdzimy co (i komu) w Siemianowicach śmierdzi.


Na fragmencie mapy (wykorzystano googlemaps) zaznaczono:

1. Oczyszczalnię ścieków należąca do katowickich wodociągów, składowisko odpadów komunalnych należących do katowickiego przedsiębiorstw gospodarki komunalnej oraz – przerabiający 165 ton (!) odpadów dziennie – zakład utylizacji
2. Nieczynne (?) składowisko odpadów, nieogrodzone, bez oznaczenia administratora lub właściciela
3. BM Recykling

Wszystkie one mogą generować (oczyszczalnia czyni to na pewno) odory.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu