Druh Stanisław Dykta, patron michałkowickiego parku