Druh Stanisław Dykta

Zdjęcia z dawnych czasów, druh stanisław dykta za młodu
Zdjęcia z dawnych czasów

Przypomnijmy powstać jednego z twórców siemianowickiego harcerstwa druha Stanisława Dykty.

Działał on w tej organizacji jeszcze w okresie międzywojennym.

Ostatnią przed wrześniem 1939 roku zbiórkę prowadził druh Jóżef Skrzek (zgładzony przez Niemców w 1941 roku, razem z Pawłem Wójcikiem). Zwrócił się on do nas z takimi słowami: Druhny i Druhowie, czekają nas ciężkie czasy, czasy, które wymagać będą ofiary krwi a może i ofiary życia.

Stanisław Dykta po wybuchu II wojny światowej zgłasza się ochotniczo do 11 pułku piechoty stacjonującego w Tarnowskich Górach. Harcerstwo odrodziło się w Michałkowicach w lipcu 1945 roku. Działali w niej zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Przeżyło ciężkie czasy stalinowskie. Komendantem ZHP był właśnie druh Stanisław Dykta, który zorganizował 60 obozów i zgrupowań dla młodzieży z lilijką. Pomagali mu m.in. Jan Mitręga, Teodor Okoń, Stanisław Stypa.

Imię komendanta Stanisława Dykty nosi od 2014 roku michałkowicki park, znany również jako Park Górnik. Pamiętajmy o Jego Patronie, który wychował wiele pokoleń siemianowickiej młodzieży.

ZEW

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika