Druga z kolei, pierwsza robocza

Prezydium Rady Miasta - od lewej Grzegorz MólAdam Cebula, , Barbara Patyk - Płuciennik
Prezydium Rady Miasta - od lewej Grzegorz MólAdam Cebula, , Barbara Patyk - Płuciennik

Sesja Rady Miasta:

Druga z kolei, pierwsza robocza

Pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Miasta odbyła się w Parku Tradycji 22 listopada. Zaprzysiężono podczas niej prezydenta Rafała Piecha oraz wybrano na przewodniczącego Rady Adama Cebulę.

29 listopada 2018 roku odbyła się natomiast II sesja Rady Miasta VIII kadencji. Głównym punktem obrad był wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta. Spośród radnych zaproponowano dwie kandydatury: Barbarę Patyk-Płuciennk (PiS) oraz Grzegorza Móla (SMS), którzy po tajnym głosowaniu zasiedli obok przewodniczącego w prezydium Rady Miasta.

W dalszej części obrad radni wybrali składy osobowe oraz przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Siemianowice Śląskie. Obecnie ich skład przedstawia się następująco:

Komisja Finansowo-Budżetowa: 1. Wojciech Matczak (przewodniczący), 2. Łukasz Rosicki, 3. Bartłomiej Pieczykolan, 4. Alicja Piech

Komisja Polityki Społecznej: 1. Karina Siwiec-Magielnicka (przewodnicząca), 2. Tomasz Nowara, 3. Marek Omelan, 4. Jerzy Becker, 5. Barbara Patyk-Płuciennik.

Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji: 1. Jan Nycz (przewodniczący), 2. Małgorzata Gościniak, 3. Beata Gałecka, 4. Grzegorz Mól, 5. Anna Zasada-Chorab

Komisja Rewizyjna: 1. Marcin Janota (przewodniczący), 2. Marek Urbańczyk, 3. Aleksandra Krążek, 4. Andrzej Gościniak,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 1. Grzegorz Jurkiewicz (przewodniczący), 2. Bartosz Wańczura, 3. Danuta Sobczyk, 4. Paweł Siegiel.

Głosowania przebiegały w większości prawie jednomyślnie. Prezydentowi jak dotychczas udaje się godzić wodę z ogniem. Czy będzie tak zawsze?

Obserwatorzy lokalnej sceny samorządowej zwrócili uwagę na to, że w ławie Zarządu Miasta obok prezydenta Rafała Piecha zasiadła jedynie I zastępca Agnieszka Gładysz, zajmująca się do tej pory sprawami gospodarczymi.

Dotychczasowa wiceprezydent Anna Zasada – Chorab zajęła miejsce wśród radnych. Została wybrana do niej jako jedyny przedstawiciel założonego przez siebie ugrupowania „Wspólnie dla Siemianowic”.

Różne są spekulacje co do obsady stanowiska drugiego stanowiska wiceprezydenta Siemianowic Śląskich. Jedni mówią, że będzie to przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, inni, że pozostanie na tym etacie wakat.

ZEW

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu