Dobry trend na siemianowickim rynku pracy

oszczędności seniorki
Skromnie wypadają Siemianowice gdy podsumowano dwa kwietniowe nabory wniosków mikroprzedsiębiorców, oraz małych i średnich przedsiębiorców o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wniosków tych było w sumie 69 (z czego 8 odrzucono), zaś suma wypłat z tego tytułu to 1 465 820,00 zł. Nieco więcej wniosków płynęło od osób samo zatrudnionych, tych bowiem wpłynęło 153 wnioski, z których do 8 maja rozpatrzono 136 wnioski (z czego 12 negatywnie) na łączną kwotę 628 940,00 Zatem wynika z tego, ze koronakryzs nie był aż tak dotkliwy jakby się z początku wydawało dla osób prowadzących działalność. Pamiętajmy jednak, że część kosztów tego kryzysu to zwolnienia pracowników oraz zmniejszenie wynagrodzeń, które w tej akurat statystyce nie znajdują odzwierciedlenia.

Drugi miesiąc z rzędu informacje z Urzędu Pracy napawają optymizmem. Kolejny miesiąc mamy spadek liczby bezrobotnych jak i stopy bezrobocia. Obecna (za sierpień) stopa dla Siemianowic Śląskich wynosi 5,8%. Przypomnijmy, najwyższa tegoroczna stopa wynosiła 6,4 %– taką odnotowano w czerwcu. W lipcu wynosiła 6,0%. To dobre wieści, zważywszy, że w skali województwa obserwujemy trend odwrotny, wzrostowy, od czerwca br. stopa bezrobocia urosła ona od 4,6% do 4,8%.

Ciekawe jakie dane będą za kolejne miesiące, bez – miejmy nadzieje – kolejnych ograniczeń w gospodarce, ale też z powrotem na rynek pracy zatrudnionych sezonowo.

 

bezrobocie w siemianowicach wrzesien 2020liczby

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu