Do 4 razy sztuka ?? Pociąg wciąż omija Siemianowice Śl.

tory kolejowe na śląsku marzec 2021

Regionalny pasażerski transport kolejowy wciąż omija Siemianowice.

Po raz trzeci w ostatnim półwieczu startuje plan budowy lokalnych połączeń kolejowych w obrębie górnośląsko-zagłębiowskiej aglomeracji.

Pierwszy projekt był realizowany przez dwie dekady w od końca 70. XX wieku począwszy. Nazywał się w skrócie KRR i dzisiaj jest tak zapomniany, że istnieją dwa rozwinięcia tego skrótu: Kolej Ruchu Regionalnego oraz Kolejowy Ruch Regionalny.

Pokrótce miała to być kolej podobna do szybkiej kolei trójmiejskiej polegającej na budowie osobnej pary torów dla ruchu aglomeracyjnego.

Skończył nierozliczony – niczym elektrownia w Ostrołęce, rozebrano istniejące odcinki nowych torów, zrezygnowano z budowy centrów przesiadkowych itp. – pod koniec lat 90. XX wieku.

budowa śląskiego metra wycinek prasy KRR redivivus

Odrodził się w 2012 roku jako pomysł samorządu Województwa Śląskiego – Szybkiej Kolei Regionalnej.

Było dużo medialnego szumu jednak nie był to rok wyborczy więc nawet do Ministerstwa Transportu nie wpłynął wniosek, jaki winien złożyć Marszałek Województwa Śląskiego, przygotowując lub zlecając wykonanie raportu wyjściowego.

Teraz odrodził się pomysł kolei regionalnej po raz 3-ci. Tym razem jako inicjatywa PKP Polskie Linie Kolejowe SA przygotowujące kolejne etapy rozwoju transportu kolejowego w województwie śląskim.

Firma ta dostrzega rosnące zainteresowanie przewozami pasażerskimi i nowe potrzeby w ruchu towarowym na lokalnych połączeniach w województwie śląskim.

Zatem w ramach studium wykonalności PKP Polskie Linie Kolejowe SA przeanalizują możliwości budowy dodatkowych torów na trasie Katowice – Gliwice.

Założeniami planowanej inwestycji jest rozdzielenie sieci ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego, co przyczyni się do zwiększenia przepustowości na jednej z najpopularniejszych tras w regionie.

Zwiększenie przepustowości pozwoli na uruchomienie nie tylko większej ilości połączeń pasażerskich, lecz także przewóz większej ilości towarów. Przedmiotem analiz będzie też skrócenie czasu jazdy pociągów z Katowic do Gliwic, który obecnie dochodzi do 30 minut.

Na początek Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska na odcinku Katowice – Gliwice – opracowanie Studium Wykonalności”. Zakładany termin realizacji prac studialnych to lata 2021-2023.

Planowana jest realizacja zadania we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane mogłyby być realizowane w nowej perspektywie finansowej.

Przypomnijmy, że te działania prowadzone są obok projektu Kolei Metropolitalnej, który realizowany jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię i ma być realizowany w 5 etapach.

Niestety w żadnym z tych etapów, ani w żadnym z obecnych projektów Siemianowice nie występują jako miasto przystankowe.

Cała nadzieja, że kolej aglomeracyjna jednak powstanie, a uwolnione dzięki temu możliwości pozostałych środków transportu dadzą korzystne efekty w naszym mieście.

Foto – Wycinek prasowy z końca lat 80. XX wieku mobilizujący wykonawców do szybszego prowadzenia budowy Kolei Ruchu Regionalnego. Niestety, nie pomogło….

budowa śląskiego metra wycinek prasy KRR redivivus

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu