1 września - Wróg napadł na Polskę z kraju niemieckiego