Dnia pierwszego września …

1 września - Wróg napadł na Polskę z kraju niemieckiego

Dnia pierwszego września roku pamiętnego / Wróg napadł na Polskę z kraju niemieckiego… mówią słowa wiersza nieznanego poety. Co roku o tym przypominamy, bo pamiętać trzeba.

Uroczystości z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej odbędą się w tym roku w Michałkowicach. Najpierw o godzinie 10.00 Odprawiona zostanie w kościele pw. Św. Michała Archanioła msza w Intencji Ojczyzny. Następnie o godz. 11.15 – w tej samej dzielnicy – przedstawiciele władz i społeczeństwa złożą wiązanki kwiatów pod pomnikiem obrońców kopalni ”Michał”.

Foto – Podczas ubiegłorocznych obchodów

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu