Damian Ryś, młody siemianowiczanin, wygrał ogólnopolski konkurs!

Damian Ryś, młody siemianowiczanin, wygrał ogólnopolski konkurs!

4 lata temu ustawą wprowadzono Zintegrowany System Kwalifikacji, który opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. ZSK określa także zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu.

Takie rozwiązanie ma pomóc potwierdzić umiejętności –zdobyte w różny sposób w różnym czasie – swoje lub swoich pracowników na polskim i zagranicznym rynku pracy.

Ponieważ te procedury nie są jeszcze powszechnie znane, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie zaprosił w styczniu br. uczniów szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie „Kwalifikacja przyszłości” by je upowszechniać już na podstawowym etapie nauki.

W jego ramach zadaniem dla uczestnika było przygotowanie pracy graficznej – mógł być to zarówno komiks, animacja, rysunek, grafika komputerowa, jak i prosty mem.

Do konkursu przystąpił miedzy innymi Damian Ryś ze Szkoły Podstawowej nr 11, który zgłosił swój pomysł na służbę zdrowia i propozycją nowej kompetencji zawodowej: „Operator IT pacjenta”. Swoją pracę wykonał w edytorze grafiki 3D, zarówno innowacyjne podejście jak i sama praca je pokazująca zyskała uznanie komisji konkursowej, które przyznało Damianowi I miejsce podium w skali kraju doceniając walory merytoryczno-edukacyjne jak i poziom artystyczno-kompozycyjny.

W ramach konkursu „Kwalifikacja przyszłości” przyznane zostały tylko 3 nagrody pieniężne dla zwycięzców, otrzymają oni: 1 800 zł za pierwsze miejsce, 1 200 zł za drugie i 700 zł za trzecie.

Konkursową prace Damiana Rysia Rysia zobaczysz TUTAJ – https://www.youtube.com/watch?v=1n_YQ2HC9Ws

Tagi:
Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika