Siemianowice Śl. Czy „kopalnia Biznesu” będzie fedrować?

Oferta dla osób, które utraciły pracę wskutek obostrzeń antycovidowych.

Od końca marca 2020 (czyli miesiąca, kiedy z powodu pandemii SARS-CoV_19 zamknięto gospodarkę po raz pierwszy) do końca marca roku bieżącego bezrobocie wzrosło w Siemianowicach o ponad 30%.

Stopa bezrobocia wynosi obecnie 6,6% wobec 4,5% rok temu.

W liczbach bardziej spersonalizowanych znaczy to tyle, że przez ten czas przybyło ogółem 468 osób bezrobotnych w Siemianowicach Śląskich.

Dla tych, którzy nie zarejestrowali się w Urzędzie Pracy i będących gotowych na zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej, przygotowano ofertę. W projekcie nazwanym dziarsko „Kopalnia Biznesu” mogą wziąć udział te osoby, które spełniają (łącznie, czyli wszystkie razem) następujące kryteria:

  1. Są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą
  2. Zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze
  3. Utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (np. z powodu nie przedłużenia umowy, likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.).

Kryteria dosyć restrykcyjne, ale oferta kusząca.

W ramach projektu uczestnikom maja zapewnione:

  1. szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej; (także zwrot kosztów na dojazdy na szkolenia)
  2. doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu;
  3. wsparcie finansowe nawet do 38 650,00 zł w tym:
  4. 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz
  5. do 2.600,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Organizatorzy projektu czyli Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina zachęcają w przypadku pytań do kontaktu pod numerami tel. 723 041 910, 512 020 242, e-mail: kopalniabiznesu@rfp.pl, Warto tez zajrzeć na stronę internetową projektu https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/ gdzie można znaleźć dokumenty projektowe oraz informacje nt. aktualnie trwających naborów.

Podpis pod zdj.  – Kopalnia Biznesu ma na celu rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 80 osób w wieku 18-29 lat, poprzez wsparcie finansowe w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy. Dużo to, czy mało?

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu