Czujni mieszkańcy Siemianowic

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Czy takie zgłoszenie jest wyrazem troski o wspólne mienie i bezpieczeństwo w swoim otoczeniu, czy donoszeniem na Siemianowice Śląskie?

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa umożliwia mieszkańcom zgłaszanie niepokojących zjawisk, które nie wymagają natychmiastowej interwencji Policji w związku z zagrożeniem życia i zdrowia, ale są uciążliwe dla społeczeństwa i obywatele chcą w ten sposób zasygnalizować Policji, że w ich otoczeniu dzieje się coś niepokojącego (m.in. łamania przepisów ruchu drogowego, akty wandalizmu, zakłócania porządku, miejsca, w których osoby mimo zakazu piją alkohol). Na te sygnały obywateli reaguje Policja.

Od początku funkcjonowania KMZB na terenie Siemianowic zgłoszono 1366 zagrożenia. 741 musieli sprawdzić policjanci z prewencji, a o 153 mniej policjanci z drogówki. Jak wynika ze zgromadzonych danych statystycznych najczęściej obywatele zgłaszali spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Zdecydowanie jest to jedno z najbardziej uciążliwych wykroczeń. Brak odpowiednio szybkiej reakcji na nie może spowodować występowanie innych niepożądanych zjawisk. Takich zgłoszeń odnotowano 554. Zbyt szybką jazdę zgłaszano 325 razy, natomiast niewłaściwe parkowanie 154 razy. Przekazywano również informacje o niewłaściwej infrastrukturze drogowej, aktach wandalizmu czy dzikich wysypiskach śmieci.

Każde zgłoszenie przekazane za pomocą KMZB jest sprawdzane przez policjantów. Jeśli w zakresie zadań Policji jest możliwość usunięcia go bądź zminimalizowania, jest to wykonywane. Jeśli zgłoszenie nie dotyczy uprawnień Policji, jest one przekazywane do odpowiednich instytucji. Należy jednak zaznaczyć, że taka forma kontaktu nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji, gdyż każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. A w tym czasie być może policjanci byli potrzebni gdzie indziej.

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika