Co ze Stowarzyszeniem Józefa Koguta?

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw

9 maja w siedzibie Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw (Siemianowice Śląskie, ulica Kapicy 15) odbyło się zebranie ludzi związanych z tą organizacją. Była wdowa po założycielu Stowarzyszenia Józefie Kogucie oraz jego syn, prawnicy, przedstawiciele SLD, byli policjanci, ludzie, którym organizacja ta pomogła w przeszłości. Warto dodać, że Stowarzyszenie pomagało bezpłatnie ludziom, którzy po prostu nie mieli środków finansowych na opłacenie porad prawnych.

Spotkanie prowadziła pełnomocnik do spraw organizacji pozarządowych Elżbieta Niesporek. Uznano, że nikt nie jest w stanie w pełni zastąpić zmarłego prezesa, który praktycznie nocował w siedzibie Stowarzyszenia i był mu poświęcony bez reszty, jednak zapotrzebowanie na ten rodzaj działalności jest ogromny.

Wszyscy więc byli zgodnie, że działalność Stowarzyszenia należy kontynuować. Do rozstrzygnięcia jest tylko problem czy zachowana zostanie dotychczasowa nazwa i forma Stowarzyszenia, czy też założona zostanie nowa organizacja. Zastanawiano się również nad formą uczczenia pamięci Józefa Koguta.

ZEW

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika