Caritas przekazuje zebrane produkty uchodźcom

dary z caritasu

Informujemy, że wszyscy potrzebujący wsparcia uchodźcy z Ukrainy mogą przyjść po pomoc materialną do siemianowickiego Caritasu przy kościele Św. Krzyża (Siemianowice, ul. Powstańców 2). Zebrane tam przez naszych mieszkańców dary można odebrać:
poniedziałki: 14.15 – 17.00
środa: 15.00 – 18.00
piątek: 15.00 – 18.00.

W każdej chwili można się także zgłosić po pomoc pod numerami telefonów: 518 522 515 i 695 607 565.

Oczywiście punkt nadal prowadzi stałą zbiórkę, wiec wszyscy zainteresowani mogą nadal przynosić tam niezbędne produkty pierwszej potrzeby.

(UM)

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika