Boże Ciało w Starym Bańgowie

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Starym Bańgowie ma swoją specyfikę wynikająca z historii. Otóż, kiedy w 1951 roku miejscowość wcielono do Siemianowic Śląskich, miejscowi wierni uczęszczali do parafii św. Michała Archanioła z Michałkowicach. Z upływem lat rozrastała się, i obecnie można ją podzielić na dwie części: starszą z parafią pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny oraz nowszą, osiedle z parafią św. Jana Sarkandra. Pierwszą część dzielnicy w większości zamieszkuje ludność miejscowa, natomiast drugą zajmuje społeczność przybyła z różnych rejonów Polski.

Jednak mimo znacznego wzrostu ludności w latach 70. i 80. XX wieku status samodzielnej placówki duszpasterskiej otrzymał Bańgów dopiero 17 października 1988 roku, a 1 stycznia 1990 roku erygowano parafię pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, jej pierwszym proboszczem był ks. Antoni Odróbka, obecnie jest nim ks. Zenon Działach,

Stało się tak, gdyż w 1982 roku prezydent Siemianowic – łagodząc nastroje społeczne po wprowadzeniu stanu wojennego (w tym roku wydano w Polsce rekordowa ilość zezwoleń na budowle związane w kultem religijnym) – wydał pozwolenie na budowę pawilonu katechetycznego, o który wystąpił ks. Stanisław Sierla. Kamień pod budowę poświęcił papież Jan Paweł II podczas swojej wizyty do Polski w 1983 roku, natomiast konsekracji wzniesionego obiektu dokonał 7 listopada 1985 bp Damian Zimoń. Wprowadzenie zmian w projekcie domu katechetycznego uczyniło z niego w efekcie kaplicę, która stała się ośrodkiem życia religijnego, a następnie parafialną świątynią.

1 stycznia 2004 na terenie wydzielonym z tej parafii erygowana została w Bańgowie nowa parafia św. Jana Sarkandra, w której proboszczem jest ksiądz Krystian Bujak, dziekan siemianowicki.

Oto nasza foto relacja z tegorocznej procesji.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu