Bezprawne działanie czy wykonywanie poleceń?

poseł maciej kopiec konferencja katowice listopad 2020

W poniedziałek (16 listopada) przed Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach odbyła się konferencja prasowa, zorganizowana przez Macieja Kopca, posła ziemi śląskiej. Tematem konferencji było przerwanie przez policję interwencji poselskiej, podjętej przez posła Kopca 24 października, w trakcie trwania protestu „Strajk Kobiet” w Katowicach. Policjanci nie dopuścili posła do wykonania tejże interwencji, został on powalony na ziemię, zakuty w kajdanki, zatrzymany i wywieziony przez funkcjonariuszy policji. W konferencji wzięli udział pełnomocnicy posła – adwokaci Natalia Klima-Piotrowska i Marek Stańko.

„Ustawa o wykonywaniu mandatu posła pozwala mi na wykonywanie interwencji poselskich względem funkcjonariuszy służb, którzy podejmują czynności wobec obywateli. To właśnie starałem się zrobić, prezentując legitymację poselską, tożsamość również potwierdzali przedstawiciele Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu” – mówił Poseł Kopiec, i dodał: – „Funkcjonariusze policji udowodnili, że mimo tego mogą posła skuć, wynieść do radiowozu i wywieźć na ciemny parking”

Mecenas Natalia Klima-Piotrowska poinformowała, że zostało złożone zawiadomienie do Sądu Rejonowego Katowice – Wschód.

„Zgodnie z przepisami posła można zatrzymać tylko w ściśle określonych sytuacjach, mianowicie »na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia prawidłowego toku postepowania«, oczywiście musi być o tym zawiadomiony niezwłocznie Sejm i musi być zgoda (Sejmu) na takie zatrzymanie. Mało tego, posła nie można pociągnąć do odpowiedzialności za wszelkie czynności, które wchodzą w wykonywanie jego mandatu poselskiego. Dlatego też zażalenie zostało złożone, po to, by sąd zweryfikował postępowanie funkcjonariuszy policji pod kątem jego legalności, zasadności i prawidłowości.”

Jak dodała pani mecenas, wyznaczono już posiedzenie, sprawa będzie rozpatrywana w sądzie 18 stycznia 2021 roku.

Mecenas Marek Stańko stwierdził, że sam fakt zatrzymania parlamentarzysty powinien wywoływać konkretne działania Sejmu, który powinien być niezwłocznie poinformowany o fakcie zatrzymania, żeby realizować immunitet poselski, taka informacja musi być przesłana.

Niestety, mimo otrzymania pisma w tej sprawie, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, nie podjęła żadnych działań, nie wyraziła także swego stanowiska.

Relacja z konferencji posła Macieja Kopca tu https://www.facebook.com/KopiecMaciej/videos/427136304977885

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu