Bezpieczny pieszy

bezpieczny pieszy
bezpieczny pieszy

W piątek (12 października) policjanci z drogówki szczególną uwagę zwracali na przejścia dla pieszych. Od godziny 8:00 trwała bowiem akcja „Bezpieczny Pieszy”. Akcja trwała do godziny 16:00. Wyniki nie były najgorsze.
Podczas akcji policjanci odnotowali 24 wykroczenia popełniane przez zmotoryzowanych i pieszych. Piesi, czyli w nomenklaturze policyjnej „niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” najczęściej przechodzili w miejscach niedozwolonych. Natomiast kierowcy w rejonach przejść dla pieszych przekraczali dozwoloną prędkość. Tym razem skończyło się na pouczeniach.

 

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika