Autorem mozaiki w Siemianowicach-Michałkowicach jest…

mozaika plastyk kopalni Michał

Nieoceniony dr Marcin Wądołowski przypomniał nam, że o autorze mozaiki przy ul. E. Orzeszkowej, pisał w 2015 roku Zdzisława Janeczka , który tekst pt. „Stanisław Barnaś (1935-1986). Człowiek – artysta i jego czasy”, zamieścił w „Siemianowickim Roczniku Muzealnym” nr 14 (2015).

Stanisław Barnaś, który w latach 1966-1974 zatrudniony był jako plastyk zakładowy kopalni „Michał”. W tym czasie powstała mozaika.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika