Ale numer Policji!

Ale numer Policji!

Komenda Główna Policji prowadzi modernizację systemu łączności telefonicznej, w efekcie czego zmienia się sposób wybierania numerów telefonów do jednostek Policji. Obecnie zamiast wybierać prefix terytorialny czyli tzw. numer kierunkowy (w województwie śląskim: strefa katowicka – 32, strefa bielska – 33 i strefa częstochowska – 34), będziemy wybierać prefiks „resortowy” MSWiA – 47 i numer wewnętrzny danej komendy, używany do tej pory jedynie w wewnętrznej sieci resortowej.

Tak więc dzwoniąc teraz do siemianowickiej komendy musimy wybrać takie numery:

tel. 47 853 12 01, 47 853 12 02, 47 853 12 55

fax. 47 853 12 44

Zmianie nie ulega numer alarmowy 112.

DOTYCHCZAS UŻYWANE NUMERY TELEFONÓW BĘDĄ WKRÓTCE NIEAKTYWNE.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika