Adam Trzebińczyk – kandydat na prezydenta Chorzowa

adam trzebinczyk

Adam Trzebińczyk – kandydat na prezydenta Chorzowa w nadchodzących wyborach samorządowych

Ruch Obywatelski KUKIZ15 – Chorzów

Program Wyborczy

PRZYJAZNE MIASTO. LEPSZE JUTRO

Program wyborczy mieszkańców miasta

Program powstał przy współpracy z mieszkańcami i jest odpowiedzią na ich realne potrzeby. Jest to kierunek rozwoju naszego miasta, który wspólnie z mieszkańcami, zamierzam zrealizować. Razem zmieńmy Chorzów na lepsze!

Chorzów, Ruch Obywatelski

UPORZĄDKOWANIE FINANSÓW MIASTA

Jednym z najważniejszych zadań, jakie postawiłbym przed sobą jako prezydent miasta, jest uczynienie z budżetu miasta, budżetu obywatelskiego. Chorzowianie powinni mieć większy wpływ na to, w jaki sposób wydawane są publiczne pieniądze. Można to osiągnąć jedynie poprzez wprowadzenie cyklicznych konsultacji społecznych, których częstotliwość nasilałaby się we wrześniu i październiku – czyli w okresie opracowywania uchwały budżetowej na kolejny rok. W ten sposób władze miasta mogłyby lepiej poznać potrzeby chorzowian, dostosowując planowane inwestycje do ich rzeczywistych potrzeb.

Lokalne władze powinny konsultować z mieszkańcami nie tylko małe inwestycje, realizowane w ich najbliższym otoczeniu, ale również te wielkie. Tylko w ten sposób lokalny samorząd jest w stanie spełnić oczekiwania chorzowian, a także obrać właściwy kierunek dalszego rozwoju miasta. Jednym z priorytetów na najbliższe miesiące powinno być także przeprowadzenie audytu wewnętrznego, a następnie zastanowienie się nad dalszym finansowaniem poszczególnych pozycji w budżecie miasta. Przede wszystkim tych, które są w nim obecne od wielu lat. Dobre zarządzanie miastem, to rozsądne gospodarowanie publicznymi środkami.

PROGRAM „PRZYJAZNE MIASTO”

Niemal wszyscy mieszkańcy, z którymi rozmawiałem podczas tworzenia naszego programu wyborczego, zaznaczali, że koszty życia w Chorzowie są zbyt wysokie. Największe emocje wśród chorzowian niezmiennie wzbudzają stawki za zużycie wody i odprowadzenie ścieków. Od wielu lat znajdujemy się w czołówce gmin z najdroższą wodą w kraju. Dzięki nowoczesnemu zarządzaniu jesteśmy w stanie to zmienić, obniżając nie tylko stawki za zużycie wody, ale również za wywóz śmieci.

Według raportu sporządzonego w 2018 roku przez firmę Curulis, Chorzów zajmuje niechlubne, 13. miejsce wśród najdroższych miast w kraju, pod względem wydatków ponoszonych przez mieszkańców z tytułu usług komunalnych. W ciągu roku chorzowianin wydaje na ten cel ponad 3 601,12 zł. Dla porównania, wydatki mieszkańca Gliwic wynoszą 3 141,76. Jestem przekonany, że poprzez dobre zarządzanie miastem, można obniżyć wydatki mieszkańców Chorzowa.

Moim zadaniem będzie też dostosowanie wysokości opłat czynszowych do standardów lokalowych panujących w zasobach komunalnych. Wielu chorzowian wciąż ponosi zbyt wysokie koszty związane z utrzymaniem swojego mieszkania. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie to zmienić! Zamierzam także lepiej zadbać o zielone tereny Chorzowa, miejsca odpoczynku rodzin z terenu naszego miasta. Mam na myśli również ogródki działkowe, które tak często są pomijane przez lokalne władze, podczas tworzenia różnego rodzaju programów dofinansowań, skierowanych do mieszkańców.

MIESZKANIEC „NA SWOIM”

W ostatnich kilkunastu latach mogliśmy się przekonać, że wspólnoty mieszkaniowe potrafią doskonale zadbać o swoje zasoby. Każdy chorzowianin zasługuje na własne mieszkanie, bez konieczności zaciągania ogromnego kredytu, spłacanego następnie przez kilkanaście, albo kilkadziesiąt lat. Dlatego proponuję wprowadzenie w Chorzowie programu umożliwiającego wykupienie mieszkania komunalnego z wysoką bonifikatą, sięgającą nawet 80 procent.

PROGRAM „ANTY SMOG”

Pomimo że jakość powietrza na Śląsku od wielu lat stopniowo ulega poprawie, to wciąż daleka jest od poziomów, które nie stwarzałyby ryzyka dla ludzi i środowiska. By walczyć z niską emisją, konieczne jest nie tylko prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu zmianę świadomość mieszkańców na temat ekologii. Niezbędne w tym procesie są też wielkie inwestycje. Zamierzam kontynuować i rozwijać miejski program dopłat do zakupu nowoczesnych instalacji grzewczych, skierowany do osób, które wciąż palą w starych, nieekologicznych piecach. Niezwykle ważne jest także, by jak największa liczba mieszkańców została przyłączona do sieci ciepłowniczej. Jest to możliwe dzięki inwestycjom realizowanym w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

STWORZENIE I UJEDNOLICENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA OCZYSZCZANIA MIASTA

Wdrożenie tego systemu doprowadzi do skutecznego i efektywnego polepszenia jakości wykonywanych usług związanych z oczyszczaniem i odśnieżaniem miasta oraz ograniczy w znacznym stopniu wydatki budżetowe.

MODERNIZACJE I BUDOWA NOWYCH MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

Na mieszkanie komunalne w naszym mieście wciąż czeka wiele rodzin. Jednym z moich priorytetów jest uporanie się z tym problemem w ciągu najbliższych pięciu lat. Konieczne są nie tylko kolejne modernizacje istniejących już lokali i budynków wchodzących w skład zasobów miasta, ale również budowa nowych. Zanim przystąpimy do odnowy tkanki mieszkaniowej, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego audytu, a następnie wprowadzenie nowej polityki komunalnej w mieście.

„SMART CITY – Inteligentne Miasto”

Celem utworzenia aplikacji „SMART CITY – Inteligentne Miasto” będzie przede wszystkim zwiększenie aktywności chorzowian oraz łatwiejszy dostęp do informacji – w tym dokumentów urzędowych, czy porad na temat tego, jak szybko załatwić sprawę w ratuszu, lub w innej instytucji. Dzięki przekazywaniu użytkownikom powiadomień przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, zwiększy się również bezpieczeństwo. Kolejną korzyścią wynikającą ze stworzenia aplikacji będzie oszczędność – nie tylko dla budżetu miasta, ale też jego mieszkańców. Umożliwi to analiza zgromadzonych danych, między innymi z zakresu zarządzania energetyką.

Powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych, ważne komunikaty urzędowe, informacje na temat godzin otwarcia restauracji, pubów, firm czy instytucji, a także rozkłady jazdy pojazdów komunikacji miejskiej, ostrzeżenia na temat utrudnień w ruchu pojazdów lub zbliżających się burz, i wiele, wiele innych… To wszystko można zgromadzić w jednym miejscu, dzięki utworzeniu zupełnie nowej, miejskiej aplikacji mobilnej, umożliwiającej dostęp do wielu przydatnych informacji, z każdego zakątka miasta. Prace nad wdrożeniem projektu zamierzam rozpocząć już w najbliższych miesiącach, a w kolejnych latach, nieustannie go rozwijać i udoskonalać.

AKTYWIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA I DZIELNIC MIASTA

Moim marzeniem jest, by chorzowianie dobrze czuli się w swoim mieście, chcieli wiązać z tym miejscem swoją przyszłość – mieszkać tu, pracować i spędzać swój wolny czas. By to marzenie mogło stać się rzeczywistością, konieczna jest aktywizacja śródmieścia oraz innych, strategicznych punktów na mapie Chorzowa. Już na początku przyszłej kadencji powinna powstać grupa złożoną z lokalnych przedsiębiorców, ludzi kultury, specjalistów z rozmaitych dziedzin, a także zwykłych mieszkańców, tworząc grupę osób odpowiedzialnych za utworzenie programu aktywizacji naszego miasta.

Ponadto, zamierzam powołać w każdej części miasta „animatora dzielnicowego”, który dzięki konsultacjom z mieszkańcami, dowie się jakie przedsięwzięcia pomogą „ożywić” ich najbliższe otoczenie. Podjęcie wspólnych działań, polegających na organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń, a także aktywizacji lokalnej społeczności poprzez sport i rekreację, sprawią, że ich „małe ojczyzny” staną się bardziej przyjaznym miejscem. Działania mają być podejmowane w instytucjach miejskich oraz w wyznaczonych przez mieszkańców Dzielnicowych Centrach Rekreacji i poprzez program Atrakcyjna Dzielnica, a zlokalizowane w przestrzeni publicznej. Zaznaczam przy tym, że nie każda podjęta inicjatywa, musi się wiązać z wielkimi nakładami finansowymi. Niejednokrotnie wystarczy kreatywność i dobre chęci mieszkańców!

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA MIASTA

Jednym z najważniejszych celów, jakie stawiałem sobie od początku mojej działalności samorządowej, było stworzenie sieci monitoringu miejskiego. Próby zrealizowania tego przedsięwzięcia – jako Stowarzyszenie Nasz Dom – podejmowaliśmy już osiem lat temu. Z czasem udało nam się dopiąć swego, a w mieście zaczęło pojawiać się coraz więcej kamer, dzięki czemu poziom bezpieczeństwa w Chorzowie systematycznie wzrasta. W kolejnych latach będę dążyć do poszerzania sieci monitoringu miejskiego. W pierwszej kolejności objęte nim powinny zostać wszystkie place zabaw.

Kolejną ważną kwestią związaną z bezpieczeństwem, jest reorganizacja lub likwidacja straży miejskiej. Jeżeli zdecydujemy się nadal utrzymywać tę instytucję, to straż miejska powinna skupić się na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom i utrzymywaniu porządku publicznego.

Stadion dla Ruchu Chorzów

Uważam, że miasto jest w stanie podjąć się budowy stadionu przy ul. Cichej. Zarówno Ruch Chorzów, jak i jego kibice, zasługują na to. Kiedy analizowałem budżet miasta – biorąc uwagę środki z jakich może skorzystać, a także jej przychody i wydatki notowane w ostatnich latach -doszedłem do wniosku, że nasz samorząd stać na tak wielką inwestycję. Ważnym elementem takiego wyboru jest wypracowanie nowego modelu współpracy na linii miasto – klub.

„Erka” jest bezcenną wartością, wizytówką Chorzowa. Powinniśmy zadbać, by pozostała nią również w kolejnych latach, dlatego zamierzam powołać grupę specjalistów, odpowiedzialnych za stworzenie programu aktywizacji młodzieży poprzez sport. W ten sposób zapewnimy naszym młodym piłkarzom najlepsze warunki do rozwoju oraz postaramy się zachęcić chorzowskie dzieci i młodzież, do aktywności fizycznej. Wierzę, że skorzysta na tym również pierwsza drużyna Ruchu, która będzie zasilana przez młodych i zdolnych zawodników, ukształtowanych przez własną akademię piłkarską.

Rewitalizacja dzielnic i terenów miejskich

Rewitalizacja terenów miejskich i dzielnic naszego miasta to proces składający się z wielu planowanych działań inwestycyjnych i organizacyjnych, mających na celu przywrócenie funkcji na danym obszarze. Chcę aby to był proces kompleksowy, obejmujący wiele wymiarów rozwoju, którego inicjatorami i realizatorami będą podmioty reprezentujące sektor obywatelski, biznesowy i samorządowy.

Sytuacja społeczna miasta uzasadnia podjęcie zakrojonych na szeroką skalę działań rewitalizacyjnych. Opracowana diagnoza i zidentyfikowane w jej wyniku istotne procesy kształtujące rozwój społeczny Chorzowa, nakazują upatrywać w rozwiązywaniu problemów społecznych Chorzowa, podstawowy warunek dla powodzenia rewitalizacji.

W pierwszej kolejności chcę zająć się rewitalizacja obszaru Chorzowa II oraz terenów po Rzeźni Miejskiej i byłej Hali Targowej.

Program Rodzinne Ogródki Działkowe

Chorzów – miasto obywatelskie, musi zapewnić wysoką jakość życia mieszkańców, która będzie otwarta na potrzeby lokalnych społeczności i będzie aktywnie wspierać całe pokolenia chorzowian.

Celem nadrzędnym Programu stanowić będzie rozbudowany, długotrwały proces, wokół którego powinny koncentrować się wszelkie działania władz miasta, stowarzyszeń ogrodowych, Rodzinnych Ogrodów Działkowych, działkowców i sympatyków ogrodnictwa, mający na celu udostępnienie mieszkańcom Gminy terenów ogólnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zlokalizowanych na obszarze Chorzowa, w zamian za otrzymanie przez stowarzyszenia ogrodowe pomocy oraz dotacji celowej z budżetu miasta, przeznaczonej w szczególności na modernizację infrastruktury ogrodowej, która wpłynie na poprawę warunków korzystania z Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zwiększenie nakładów na infrastrukturę ogrodową skutkować będzie zwiększeniem dostępności mieszkańców do Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Niedoceniona jest również atrakcyjność rekreacyjna ogrodów działkowych. Wskazane jest określenie zasad udostępnienia części terenów również mieszkańcom, a nie jedynie użytkownikom (działkowcom). Proponowane jest porozumienie działkowców z miastem w sprawie częściowej partycypacji miasta w kosztach utrzymania głównych alei (wyposażenie w kosze, ławki, sprzątanie, remonty nawierzchni) w zamian za udostępnienie tych miejsc mieszkańcom. Ze względu na liczne akty wandalizmu, do których dochodzi na ogrodach działkowych (szczególnie zimą), konieczne byłoby wprowadzenie monitoringu i zwiększenie bezpieczeństwa na tych terenach, co z pewnością byłoby korzystne zarówno dla mieszkańców jak i działkowców.

Wsparcie programowe dla działkowców i stowarzyszeń ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe przyczyni się do budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej zapewniając rozwój i dostęp do Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla mieszkańców.

Basen dla Chorzowian

Mieszkańcy naszego miasta od lat walczą o to, by dobrze znane nam wszystkim kąpielisko „Fala”, doczekało się modernizacji. To wyraźny sygnał dla lokalnych władz, które nie mogą pozostać obojętne, wobec obiektu tak ważnego dla chorzowian. Mimo że basen znajduje się pod opieką urzędu marszałkowskiego, moim celem będzie wypracowanie porozumienia w sprawie tej długo wyczekiwanej inwestycji. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu, deklaruję że jako przyszły prezydent podejmę działania zmierzające do wybudowania nowego basenu na terenie Chorzowa.

Program dla Organizacji Pozarządowych

Samorząd oraz organizacje pozarządowe muszą wzajemne współpracować w zakresie planowanych kierunków działalności społecznej oraz poprzez wzajemne konsultowanie projektów.

Miasto musi utworzyć z przedstawicielami stowarzyszeń i fundacji wspólne zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym, które będą podejmowały inicjatywę lokalną oraz będą mogły zawiązać umowy partnerskie, np. w celu realizacji jakiegoś projektu finansowanego z funduszy unijnych. Samorząd może udzielać organizacjom pozarządowym pożyczek, gwarancji i poręczeń. Współpraca musi obejmować wszelkie organizacje pozarządowe w równym stopniu – zarówno małe stowarzyszenia, jak i te większe.

Program Senior+ dla aktywnych seniorów oraz Program pomocy i wsparcia dla seniorów osób niepełnosprawnych i samotnych

Naszym celem jest poszerzanie oferty dla seniorów poprzez zwiększania ich aktywności oraz udziału w życiu społecznym i kulturalnym naszego miasta. Tworzenie nowych atrakcyjnych programów i dostosowanie ich form do potrzeb zgłaszanych przez samych seniorów.

Kluczowym programem pomocowym dla osób samotnych, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością – a będących w trudnej sytuacji materialnej – będzie wdrożenie specjalistycznego programu opiekuńczego.

Nasze miasto jest umiejscowione na 4. miejscu ze wskaźnikiem 6,5% (wg badan ws. skali, przyczyn i skutków ubóstwa w województwie śląskim – badania z 2016 r.). W ostatnim okresie na terenie Chorzowa wydano łącznie 697 decyzji przyznających prawo do usług opiekuńczych we wszystkich formach. Miesięcznie w miejscu zamieszkania z usług korzystało średnio ok. 280 osób, a w ośrodkach wsparcia – 80 osób. Miasto powinno podjąć się realizacji programów pomocowych, wraz z uwzględnieniem łatwego dostępu do wszelkich świadczeń zdrowotnych.

Celem głównym projektu jest rozwój usług opiekuńczych z wykorzystaniem nowych technologii teleinformatycznych – teleopieki. Grupę docelową projektu stanowić będą osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. Urząd Miasta, wraz z lokalnymi stowarzyszeniami, będzie wspomagał realizację projektu w zakresie rekrutacji wolontariuszy i podopiecznych, oraz czuwał nad realizacją wyznaczonych zadań dla organizacji pozarządowych. Głównymi odbiorcami działań będą osoby samotne (lub okresowo samotne) lub osoby w rodzinach, w których z różnych względów nie mają zapewnionej opieki i pełnego bezpieczeństwa i wymagają nadzoru (np. druga osoba również jest niesamodzielna). Opracowany zostanie regulamin rekrutacji uwzględniający też inne kryteria, umożliwiając udział w projekcie osobom innym niż te, które będą spełniały kryteria dochodowe. Każda decyzja o przyznaniu osobie konkretnego wsparcia będzie poprzedzona indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika