A po świętach matury!

matura 2023 w siemianowicach

Tegoroczne egzaminy dojrzałości przeprowadzone zostaną od 4 do 23 maja 2023 roku i tradycyjnie rozpoczną się maturą z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Matury ustne odbędą się od 10 do 23 maja 2023 roku, a wyniki matur zostaną opublikowane online w systemie ZIU 7 lipca 2023 roku.

Osoby, które nie zdadzą jednego przedmiotu, będą mogły go poprawiać w terminie:

  • część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).
  • część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00

Wyniki egzaminu poprawkowego 8 września 2023.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu