30 lat Straży Miejskiej w Siemianowicach

W lipcu 1991 roku w naszym mieście została powołana Straż Miejska. Została ona powołana przez Piotr Madeja, pierwszego prezydenta miasta po odrodzeniu samorządności w Polsce. Ta miejska formacja miała na celu – dysponując wówczas mniejszymi uprawnieniami niż obecnie – pilnować przestrzegania porządku na siemianowickich ulicach.

Z tej okazji w miniony piątek, w Parku Tradycji odbyła się uroczystość, podczas której przypomniano 3 dekady pracy miejskich strażników dla miasta i jego mieszkańców.

Adam Skowronek, sekretarz miasta, przywoływał barwne, acz trudne początki formacji.

– Kiedy powstawała siemianowicka straż miejska pełniłem funkcję komendanta hufca harcerskiego – mówił: – Na prośbę ówczesnego komendanta straży przygotowaliśmy dla funkcjonariuszy pierwsze numery identyfikacyjne.

Angelika Wojciechowska, komendant straży miejskiej siemianowice śląskie

Angelika Wojciechowska, komendant siemianowickiej Straży Miejskiej odebrała liczne gratulacje i życzenia, jej podwładni awanse, pochwały i wyróżnienia.

Na ręce komendant Angeliki Wojciechowskiej życzenia złożyli m.in.: Rafał Piech, prezydenta miasta Siemianowice (w odczytanym liście gratulacyjnym), podinsp. Rafał Stańko, Szef Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich, Piotr Komraus, Prezes siemianowickich wodociągów Aqua-Sprint sp. z o.o, sędzia Mariusz Witkowski, prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, Kinga Hamera-Gromadzka, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich, Elżbieta Nieszporek, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, Marcin Janota, reprezentant Rady Miasta, st. bryg. Rafał Świerczek – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich.

Awans na stanowisko Młodszego Specjalisty otrzymał Adam Olejnik, a Specjalisty – Mariola Hampel. Młodszymi Inspektorami zostali: Angelika Achtelik, Paweł Jaworski, Damian Simon oraz Henryk Zieliński. Ponadto nagrody i listy gratulacyjne powędrowały do rąk: Marka Kozubskiego, który w straży pracuje od początku jej istnienia, Anna Jaworska, Mariola Hampel, Adam Adamski, Damian Simon, Adam Olejnik, Paweł Jaworski oraz Henryk Zieliński. Pochwałami i wyróżnieniem nagrodzono Urszulę Bulę, Alicję Pastuszkę oraz Justynę Czerwińską.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu