3 pytania do … Leszek Winkowski

pytania telefoniczne

3 pytania do…

Pragniemy na stronach Tygodnika ŚlaskieSiemianowice,pl dokonać „inwentaryzacji’ dorobku siemianowickiego samorządu w mijającej kadencji. By była ona wielowymiarowa, a przez to kompletna i obiektywna, chcemy, by ta ocena powstała poprzez wypowiedzi radnych.
Za pośrednictwem Kancelarii rady Miejskiej – dziękujemy za pomoc! – zwróciliśmy się do siemianowickich radnych 3 pytaniami.
Czy mógłby Pani/Pan
1. ocenić dobiegającą końca kadencję prezydenta Siemianowic, proszę o podanie największego sukcesu i największej porażki
2. podsumować swój dorobek ostatnich 4 lat, czy  program z jakim startowało się w wyborach został zrealizowany, prosimy o podanie najważniejszego osiągniętego celu, oraz tego czego nie udało się  osiągnąć
3. Czy będzie Pani/Pan ponownie kandydować, jeśli tak to jaki główny cel stawia sobie Pani/Pan do zrealizowania

Otrzymane odpowiedzi publikować będziemy w miarę nadsyłania, nikogo w ten sposób nie preferując.

Odpowiada radny Leszek Winkowski

Chętnie odpowiem na przesłane mi pytania, a więc;

Kadencję prezydenta Siemianowic pana Rafała Piecha oceniam bardzo wysoko – sukcesem nazywam realizację wszystkich znaczących obietnic składanych przez p. Prezydenta – co widać gołym okiem – a co nie sposób wyrazić w kilku zdaniach.

Z kolei za najważniejszy cel osiągnięty przez p. Prezydenta, uważam ogromne zadowolenie naszych mieszkańców w zdecydowanie przeważającej większości. Co do tego co nie udało się osiągnąć – to tego nie dostrzegam.

Jeżeli zaś chodzi o moje kandydowanie, to tylko z obozu p. Prezydenta z którym wiąże dalszy wspaniały rozwój naszego Miasta.

Radny Rady Miasta Leszek Winkowski

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego Tygodnika