1% podatku- 100% dobra

1% podatku- 100% dobra

Przypominamy, że możemy z swego podatku wskazać komu ma przypaść jego skromna część. Wpisują w odpowiednią rubrykę arkusza PIT nazwę organizacji wraz z numerem KRS, 1% podatku wpłacanego państwu podatki trafi do wskazanej organizacji. Wpłacać można na wszystkie organizacje mające status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP),

Poniżej przedstawiamy siemianowickie organizacje pożytku publicznego, którym można przekazać przy rocznym rozliczeniu za 2018 1% podatku, dla wszystkich innych jesteśmy otwarcie przedstawiajcie swe cele, zamieścimy wasz apel.

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE „WZAJEMNA POMOC” – KRS 0000004920, pomaga osobom uzależnionym oraz w trudnej sytuacji życiowej. Prowadzi dyżury całodobowe oraz aktywizację mieszkańców w trudnych sytuacjach życiowych.

STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ – KRS 0000025638, prowadzi rehabilitację oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu chorych na stwardnienie rozsiane.

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI „IMPERIUM SŁOŃCA” – KRS 0000052362, prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Dla swoich podopiecznych często jest jedyną możliwą formą wyjścia z domu i aktywizacji społecznej.

SPORTOWY KLUB TANECZNY „FLAMENCO” – KRS 0000105482, prowadzi zajęcia taneczne, organizuje kursy i turnieje tańca towarzyskiego.

MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SIEMIANOWICZANKA” SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  – KRS 0000119986, piłkarski klub sportowy, promujący piłkę nożną, aktywizuje młodzież i dorosłych, promuje zdrowy sportowy styl życia.

STOWARZYSZENIE SIEMIANOWICKI KLUB ABSTYNENTÓW „SZAFRAN” – KRS 0000167689, prowadzi działania na rzecz zdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu oraz osób współuzależnionych.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WODNIK” Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH – KRS 0000227483, promuje pływanie wśród dzieci i młodzieży. W trakcie swojej dwudziestokilkuletniej działalności z grona jego wychowanków wyrosło wielu medalistów Mistrzostw Polski oraz zawodniczek i zawodników kadry narodowej Polski.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA NOWY DOM – KRS 0000240167, promuje ideę rodzin zastępczych. Wspiera rodziny, które podjęły się stworzenia nowego domu dla dzieci w potrzebie.

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK „RAZEM” – KRS 0000284727, Amazonki pomagają kobietom chorym na raka piersi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, pokonać strach, powrócić do normalnego życia w rodzinie i społeczeństwie.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI „LODOŁAMACZ” – KRS 0000357375, prowadzi działania na rzecz wyrównania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Przełamuje lody ludzkich serc, zwracając uwagę na najmłodszych niepełnosprawnych – dzieci.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA – KRS 0000373079, Prowadzi dom pomocy społecznej –miejsce zamieszkania dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie kobiet.

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EDUKACYJNE „PRO MERITUM” – KRS 0000380964, promuje działania społeczne i edukacyjne wśród młodzieży szkolnej, skierowane do dzieci i seniorów. Nagradzane i wyróżniane za działania wolontariatu.

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY „NARNIA” – KRS 0000415129, prowadzi świetlicę środowiskową „Szafa”, dla dzieci potrzebujących wsparcia. Aktywizuje najmłodszych, organizując dla nich naukę i zabawę.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA Hufiec w Siemianowicach Śląskich – KRS 0000273051, misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Cel szczegółowy: Hufiec w Siemianowicach Śląskich.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI – KRS 0000012847, Jest organizacją samopomocową powołaną przez niewidomych, działającą na rzecz niewidomych i zarządzaną przez niewidomych. Prowadzi działalność na rzecz ludzi, którzy na skutek utraty wzroku ulegają wykluczeniu społecznemu. Cel szczegółowy: Siemianowice Śląskie

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA Koło Siemianowice Śląskie – KRS 0000069581, działa na rzecz bezdomnych. Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.

POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ Oddział Siemianowice Śląskie – KRS 0000189430, krzewi zasady prawidłowego rozwoju psychofizycznego, moralnego i duchowego, walcząc z dewiacjami i patologią społeczną, stosując terapię przez rozwój. Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OSP Siemianowice Śląskie KRS 0000116212, działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych. Cel szczegółowy: OSP Siemianowice Śląskie.

POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE Koło Siemianowice Śląskie – KRS 0000065610, popularyzuje wiedzę w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych. Kształtuje postawy etyczne pielęgniarek i wspiera ich zawodowy i naukowy rozwój. Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OPTYMALNYCH IM. ADAMA JANY Oddział Siemianowice Śląskie – KRS 0000165877, promuje wiedzę i działalność naukową, związaną z optymalnym odżywianiem się ludzi i ekologiczną żywnością. Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY Oddział Siemianowice Śląskie – KRS 0000131323, prowadzi klub dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych. Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.

ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS Koło Siemianowice Śląskie – KRS 0000279928, prowadzi działania na rzecz rodzin wielodzietnych. Koło Siemianowickie organizuje zawody sportowe, imprezy kulturalne, angażuje się w działalność społeczną. Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.

„PIASTUN-WYRÓWNYWANIE SZANS” Oddział Siemianowice Śląskie – KRS 0000292978, prowadzi działania na rzecz pomocy w rehabilitacji i leczeniu osób chorych. Oddział Siemianowicki przygotowuje się do otwarcia świetlicy dla dzieci i seniorów. Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.

Czytaj nas, co wtorek. Powiadamiać Cię e-mailem ?
Powrót do strony głównej, czyli najnowszego wydania naszego portalu